PHS Meteren - Boxtel

Voor het spoor tussen Utrecht en Eindhoven zijn de komende jaren aanpassingen gepland. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven bedienen. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan ProRail de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het spoor het beste aangepast kan worden.

Deelprojecten

Dit project bevat de volgende deelprojecten:


Corridor: Reizigerscorridor Alkmaar - Amsterdam - Utrecht - Eindhoven.