PHS Meteren - Boxtel

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor. Dit programma bevat tal van maatregelen. Waaronder aanpassingen op en rond het spoor tussen Meteren en Boxtel. Zie ook www.prorail.nl/meteren-boxtel

In deze PHS-bibliotheek staan documenten over het project PHS Meteren-Boxtel.

Deelgebieden

Het project PHS Meteren - Boxtel bevat de volgende deelgebieden:


Corridor: Reizigerscorridor Alkmaar - Amsterdam - Utrecht - Eindhoven.