Goederenroutering Oost-Nederland: Betuweroute - Elst - Arnhem - Zutphen - Hengelo - Oldenzaal - grens (met nader te bepalen passage tussen Zutphen en Hengelo)

Projecten

Er zijn momenteel geen projecten binnen deze corridor.